Rekolekcje w drodze - Niedziela Palmowa

 

Medytacja Męki Chrystusa w drodze miała miejsce w Niedzielę Palmową w parafii MB Różańcowej w Kamiennej Górze dnia 13 kwietnia 2014 roku. O godz. 16:00 rozpoczęła się Procesja Pasyjna – Droga Krzyżowa ulicami położonymi ma terenie naszej parafii. Po utworzeniu procesji nastąpiło wyście z kościoła na Plac Kościelny. Procesję tworzyli: chłopiec grający rolę Jezusa Piotr Piasecki – uczeń klasy II Gimnazjum nr 2 w asyście księży Ryszarda Dąbrowskiego i Piotra Karpińskiego na przedzie, następnie krzyż niesiony przez uczniów ZS w Kamiennej Górze przy ulicy Lubawskiej, dzieci I Komunijne, Bractwo św. Józefa, Żywy Różaniec, Caritas Parafialny, ministranci, pozostali wierni, po obydwu stronach krzyża szafarze, organista pan Tadeusz Górczyk i asystent organisty Mateusz.
Stacja I miała miejsce na placu Kościelnym na wysokości hali gimnastycznej SP 1 w Kamiennej Górze. Rozważania recytowali uczniowie klasy II Gimnazjum nr 1: Daniel i Damian. Następnie przedstawiciele Bractwa św. Józefa nieśli krzyż do II stacji. Rozważania recytowała pani Wieczorek, trasę od ulicy Wojska Polskiego zabezpieczała policja Przed bramą ZSO pani Janina Janicka odczytała rozważanie tajemnicy III Stacji Drogi Krzyżowej. Dalej niosły krzyż członkowie Parafialnego Zespołu Caritas. Bronisława Kołodziej należąca do Rózy MB Fatimskiej odczytała treść rozważań VI stacji. Przy stacji VII Drogi krzyżowej obok mieszkania ks. Stanisława Książka rozważanie wygłosiła pani  Białek należąca do Parafialnego Zespołu Caritas. Do następnych stacji krzyż niosły dzieci I komunijne, po nich szafarze, katecheci i nauczyciele, ministranci. Przy następnych stacjach rozważania prowadziły: Paulina dziedzic, Maria Zagrodna, Robert Majerski - ministrant. Przy Stacji XIII rozważania prezentowała pani Leokadia Rozmysł. Na szczyt góry kościelnej krzyż niosła Grupa Młodzieżowego Zespołu Caritas. Tam też ukazany został Jezus wiszący na krzyżu w otoczeniu dzieci. Po modlitwie ks. proboszcz Ryszard Dąbrowski zaprosił wszystkich do kościoła na rozważanie stacji XV – Zmartwychwstania Pana Jezusa i modlitwy za zmarłych. Schodząc z góry kościelnej procesja mijała eksponaty z II wojny światowej. Krzyż nieśli członkowie Arcybractwa św. Józefa ulicą Parkową od strony ulicy Lubawskiej do kościoła. Krzyż został oparty o ołtarz soborowy i nastąpiła modlitwa za zmarłych: Dziesiątek Różańca, Pod Twoją obronę…,  Anioł Pański i Wieczny odpoczynek…. W zakończeniu ks. proboszcz podziękował Panu Bogu za dar pięknej słonecznej pogody, Papieżowi Janowi Pawłowi II za opiekę nad wiernymi, ks. Piotrowi Karpińskiemu za organizację i przebieg Procesji Pasyjnej, logistykę , rozmieszczenia poszczególnych stacji po 7 na dole i na wzgórzu kościelnym. Ks. Ryszard podziękował również wszystkim grupom parafialnym niosącym krzyż, prezentującym rozważania, prowadzącym śpiew i zabezpieczającym trasę, czyli Policji Powiatowej w Kamiennej Górze, zapewniającym nagłośnienie. Była to I procesja pasyjna dla upamiętnienia kanonizacji Jana Pawła II – żywy pomnik ku czci Jana Pawła II oraz dla wynagrodzenia Bogu za grzechy, niewierności, złe zachowania w celu oczyszczenia naszej parafii na Święta Paschalne. W procesji uczestniczyły setki wiernych, którym dziękujemy za czynny udział. Nastrój pełen powagi budowała treść pieśni pasyjnych poświęconych męce i cierpieniu Jezusa i jego Matki.

 

Fotoreportaż Józefa Hebdy - I Procesja Pasyjna - Niedziela Palmowa - 13 kwietnia 2014 roku 

VI Marsz dla Życia i Rodziny przeszedł ulicami Legnicy


Z udziałem 4. tysięcy uczestników, w Niedzielę Palmową, przeszedł ulicami miasta Legnicy VI Marsz dla życia i rodziny. W Marszu, wraz z młodymi ludźmi i rodzinami, wzięli udział biskup legnicki Stefan Cichy i biskup pomocniczy Marek Mendyk.

Marsz przeszedł z Katedry do kościoła MB Królowej Polski na legnickim Osiedlu Kopernik. Tu, uczestnicy wzięli udział we Mszy św., odprawianej w gronie 40 ponad kapłanów, podczas której homilię wygłosił biskup Marek Mendyk.

„W dzisiejszą niedzielę, wpatrujemy się w krzyż – mówił kaznodzieja - i towarzyszą nam słowa, wyznaczone do rozważania w pierwszym roku przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie: Błogosławieni ubodzy  w duchu...”

Ksiądz Biskup przypomniał tu słowa papieża Franciszka, który podpowiada że to wezwanie, można rozumieć w trojaki sposób. Po pierwsze – być wolnym od przywiązania do rzeczy. Po drugie – wszyscy potrzebujemy nawrócenia, uwrażliwienia w stosunku do ubogich, by im służyć w miłości. I po trzecie – sami możemy wiele uczyć się od ubogich. Rozwijając te myśli, ksiądz Biskup apelował: „Trzeba dobrze i mądrze w życiu wybierać. Pozwólmy się prowadzić Jezusowi. Uczmy się pokory. Ewangeliczne ubóstwo, jest warunkiem, aby się rozwijało i rozprzestrzeniało Królestwo Boże. Bądźmy radośni, a ona niech płynie ze świadomości tego, że jesteśmy wolni, wolni od grzechu. A tą radość, ponieście razem z krzyżem Światowych Dni Młodzieży jako znak miłości Boga do człowieka. Bądźcie świadkami ukrzyżowanej Miłości!”      

 
Podczas liturgii, zebrana kolekta, ofiarowana została na akcję „Bilet dla brata”, która polega na zebraniu funduszy na opłacenie przejazdu na ŚDM do Polski, młodym ludziom mieszkającym w uboższych miejscach świata. 


Podczas uroczystości, ogłoszono także diecezjalne inicjatywy, związane z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Między innymi ogłoszony został Dekret biskupa diecezjalnego, powołujący Diecezjalny Zespół ds. Organizacji ŚDM Kraków 2016. Informuje on o ustanowieniu Diecezjalnego Centrum przygotowawczego, które będzie się mieściło na terenie parafii św. Michała w Polkowicach. Zarządzać nim będą wyznaczeni koordynatorzy.

Powołane zostały też do życia rejonowe ośrodki przygotowań i cztery Diakonie: Liturgiczna, Muzyczna, Logistyczna i Medialna.

Podczas Mszy św., przedstawiciele rejonowych ośrodków otrzymali z rąk Biskupa Stefana Cichego, miniatury krzyża Światowych Dni Młodzieży i Ikony Matki Bożej Patronki tych Dni.

Ogłoszono także otwarcie nowej strony internetowej poświęconej tym przygotowaniom (www.domusmariae.pl) oraz konkurs na diecezjalne logo ŚDM.

Natomiast przedstawiciele dekanatów, odebrali z rąk Biskupa legnickiego Kanonizacyjną Iskrę Miłosierdzia, która następnie zostanie przekazana poszczególnym parafiom. 

Wydarzenie zakończyło się koncertem pt. „Wierzymy Miłości”. Jego odtwórcami była młodzież, która wcześniej uczestniczyła w specjalnych warsztatach muzycznych, a także uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy oraz soliści: Anna Wolfinger i Katarzyna Bogusz. Koncert, w wykonaniu młodzieżowej 40. osobowej orkiestry i 100 osobowego chóru, poprowadzili: kompozytor Hubert Kowalski oraz Paweł Bębenek.


Tekst i foto © Ks. Piotr Nowosielski, Niedziela legnicka

Naszą parafię reprezentowłą młodzież ziemi kamiennogórskiej pod opieka Ks. Krzysztofa Paszkiewicza. 

Uroczystość bierzmowania - 9 kwietnia 2014 rok

 

Po powitaniu w bramie kościoła MB Różańcowej w Kamiennej Górze Ks. Biskupa Marka Mendyka przez ks. proboszcza Ryszarda Dąbrowskiego ( ucałowanie krzyża, zasypanie kadzidła i poświęcenie wiernych), uroczysta procesja wprowadziła ks. biskupa  do wnętrza kościoła. Wierni śpiewali radośnie pieśń „Bądź pozdrowiony Gościu nasz”. Przed Najświętszym Sakramentem ks. biskup przez chwilę modlił się. Następnie zajął miejsce przewodniczenia. Ks. proboszcz powitał ks. biskupa w imieniu parafian i poprosił o odprawienie Mszy św w intencji zgromadzonej tutaj młodzieży i udzielił sakramentu bierzmowania. W dalszej części powitania zaprosił do modlitwy księży prezbiterów z dekanatów kamiennogórskich, rodziców, rodziców chrzestnych, świadków bierzmowania, dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz miłych gości. Również miało miejsce przemówienie rodziców oraz przedstawicieli młodzieży. 
Część druga uroczystości rozpoczęła się procesją na wejście w uroczystej asyscie. Obok ks. biskupa Marka zasiadali: Ks. dziekan Józef Czekański, ks. Edward Bigos, po przeciwnej stronie obok ks. proboszcza ks. Aleksander Siemiński, Ks. Krzysztof Sroka i Ks. Piotr Karpiński, na ławie ks. Czesław Barczak z Leszczyńca. Czytania mszalne recytowała młodzież. W homilii Ks. biskup odwołał się do wypowiedzi papieża Jana Pawła II: „szukajcie prawdy!” Następnie ks. biskup ukazał Jana Pawła II jako tego, który jest wrażliwy na cierpienie młodego człowieka. Ten dwudziestoletni, śmiertelnie chory na raka, młody człowiek miał pragnienie spotkania się z papieżem. Oficer gwardii Szwajcarskiej poprosił ks. Stanisława Dziwisza, sekretarza papieża o pomoc.  Arturo Mari, fotograf papieski został wezwany do papieżai utrwalił na zdjęciu scenę klęczącego papieża przed wóżkiem inwalidzkim z młodym człowiekiem. Jego pragnienie się spełniło. Dwa dni później umarł, ten młody człowiek. W konkluzji podkreśłił, że dzisiaj są razem w domu Ojca. Dalsze wypowiedź dotyczyła wiary młodych ludzi zgromadzonych na Światowym Dniu Młodzieży w Buenos Aires w Brazylii w roku 2013. czteromilionowy tłum młodych ludzi zaświadczał, że Jezus żyje. Wezwał młodych kandydatów do bierzmowania, aby stawiali sami sobie wyższe wymagania i szukali prawdy. Następnie zgromadzony kościoł donowił przyrzeczenia chrzcielne: wyżananie wiary i wyrzeczenia się grzechu. Po modlitwie konsekracyjnej do Ducha Św. młodzież przystąpiła do sakramentu bierzmowania. W czasie udzielania tegoż sakramentu towarzyszył śpiew pieśni do Ducha Świętego. Komunia święta była udzielana pod dwiema postaciami. Na zakończenie rodzice, młodzież i ks. proboszcz podziękował ks. biskupowi za posługę, obiecał dobrze przygotować młodzież do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i poprosił o błogosławieństwo dla kamiennogórzan. Liturgię zakończyło błogosławieństwo ks. biskupa i procesyjne wyjście z asytą do zakrystii.
Trzecią część stanowił wspólny posiłek na plebani z prezbiterami i zaproszonymi gośćmi. Po nim ks. biskup z księdzem proboszczem udali się z odwiedzinami do ks. seniora Stanisława Książka. Widać było oznaki radości na twarzy ks. Stanisława. Przyjął pozdrowienia od księży pracujących w Legnickiej Kurii z ust ks. biskupa. Ks. proboszcz nawiązał do rozmowy a Panem Burmistrzem Kamiennej Góry Krzysztofem Świątkiem do przygotowania obchodów 60. lecia święceń kapłańskich w dniu 13 czerwca 2014 roku o godz. 18:00. Po końcowej modlitwie i podziękowaniu opiekunkom, ks. biskup udzielił pasterskiego błogosławieństwa. Do sakramentu bierzmowania przystąpiło 80 kandydatów. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowaniu i przebiegu uroczystości.

Teksty przemówień ks. proboszcza:

 

Powitanie ks. biskupa


“Skutkiem sakramentu bierzmowania jest specjalne wylanie Ducha Świętego, jak to, które zostało udzielone w dniu Pięćdziesiątnicy. Wyciska ono w duszy niezatarte znamię – charakter, przynosi wzrost łaski chrzcielnej:
- zakorzenia głębiej w synostwie Bożym, ściślej jednoczy nas z Chrystusem i Jego Kościołem;
- pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
- udziela specjalnej mocy do wyznawania wiary chrześcijańskiej.
Może go otrzymać, tylko jeden raz, ochrzczony będący w stanie łaski.”  (Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, 268 – 269)

 

Gromadzimy się w kościele M.B. Różańcowej w Kamiennej Górze w okresie przygotowań do Świąt Paschalnych tuż przed kanonizacją bł. Jana Pawła II i bł.  Jana XXIII.

Witam bardzo serdecznie wśród nas ks. Biskupa Marka Mendyka, przyjaciela młodzieży i osób niepełnosprawnych.

Witam obecnych na uroczystości prezbiterów ziemi Kamiennogórskiej dekanatów Kamienna Góra Wschód i Zachód w osobie ks. dziekana Józefa Czekańskiego i seniora Ks. Prałata Stanisława Książka

 

Witam:
Dyrektorów szkół kamiennogórskich: Zespołu Szkół z ul Lubawskiej mgr Dariusza Kurowskiego, Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących mgr Mariolę Jaciuk, Zespołu Szkół Ogólnokształcących mgr Jacka Bruździaka, w których kandydaci do bierzmowania otrzymywali formację ludzką i chrześcijańską oraz katechetów uczących w tych szkołach.

Witam:
Młodzież i ich rodziców, pierwszych świadków wiary wspierających swoje dzieci na drodze wychowania do dojrzałości w wierze.

Witam świadków bierzmowania, ojców i matki chrzestne oraz miłych gości.

Wszystkich proszę o modlitwę za młodych, a Ks. Biskupa o przewodniczenie Eucharystii wraz z księżmi współkoncelebransami i sprawowanie Jej w intencji zgromadzonej tu młodzieży o umocnienie wiary i wylanie Ducha Św. oraz  udzielenia sakramentu bierzmowania.

 

Podziękowanie ks. biskupowi

 

Ekscelencjo, Księże biskupie

Dziękujemy
Ks. Biskupowi za dar modlitwy i sakramentu bierzmowania  tutejszej młodzieży oraz za troskę o rozwój życia religijnego Diecezji  Legnickiej.

Dziękujemy prezbiterom za wspólną modlitwę,

Dyrektorom szkół, pracownikom szkoły, katechetom i księżom za wychowanie i opiekę w duchu chrześcijańskim

Dziękujemy Rodzicom za wypełnianie swoich zobowiązań przyjętych w czasie chrztu św. swoich dzieci.

Dziękujemy Ks. Krzysztofowi Paszkiewiczowi – odpowiedzialnemu za przygotowanie młodzieży i uroczystości do bierzmowania oraz Ks. Piotrowi Karpińskiemu.

Księże Biskupie Marku, postaramy się dobrze przygotować naszą młodzież do Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie. Już szykujemy się do wyjazdu na Marsz Życia i Rodziny w Legnicy, skąd przywieziemy światło „iskry miłosierdzia Bożego” dla wiernych dekanatów kamiennogórskich.

Dzisiejsza uroczystość zobowiązuje nas do jeszcze większego dynamizmu i aktywności na rzecz rozwoju życia apostolskiego w naszej parafii.

Życzymy Ks. biskupowi z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego, błogosławionych dni w zdrowiu i szczęściu. Wesołego Alleluja. Bóg zapłać. Prosimy również o błogosławieństwo dla całej parafii.

  

 

 

Ognisko Papieskie w 9 rocznicę śmierci Jana Pawła II

 

O godz. 20:30 w kościele MB Różańcowej w Kamiennej Górze rozpoczęła się Msza św. dziękczynna za pontyfikat Jana Pawła II z prośbą o błogosławieństwo Boże dla parafian. We Mszy św  współkoncelebransem był ks. Piotr Karpiński. Czytania Mszalne recytowali rodzeństwo Aleksandra i Bartek Domasiewicz, psalm wykonała Karolina Janosik Modlitwę wiernych odczytali Wiśniewski Marek, Oraczek Mateusz. Homilię wygłosił ks. Ryszard Dąbrowski nawiązując do barw trzech flag: flagi polskiej, maryjnej i papieskiej stanowiących dekorację kościoła wraz z portretem Jana Pawła II. Wątek patriotyczny zawierał elementy walki wyzwoleńczej na przestrzeni ostatnich trzech wieków i kończył wolnością od faszyzmu i druga wolnością od komunizmu po 1945 roku. Kościół choć zraniony jako instytucja przetrwał wszelkie prześladowania narodu i uczestniczył w jego odrodzeniu. Jako mały chłopiec Karol Wojtyła w wieku 9 lat utracił mamę, w wieku 12 lat brata Edmunda, 20 lat swojego ojca. Został sam. Swoje życie ofiarował Maryi, która niewidzialną ręką prowadziła go do Chrystusa. Totus Tuus. Ona go uratowała z zamachu. Jej poświęcił Rosję i cały świat. Jako papież pochylał się nad istotą ludzką. Bronił człowieka, ludzką osobę przed zniewoleniem komunizmu, kapitalizmu, liberalizmu, Wzywał do budowania cywilizacji miłości a nie śmierci, Tylko w Chrystusie widział ocalenie i wolność człowieka. Jego encykliki zawsze były obroną człowieczeństwa, istoty ludzkiej. W dalszej części wywodu ks. proboszcz wymienił sposoby przygotowania parafian do kanonizacji Jana Pawła II. Należą do nich: nabożeństwo pięciu I sobót miesiąca jako wynagrodzenie NM Niepokalanej za zniewagi, ognisko papieskie w rocznice śmierci, procesja pasyjna po ulicach parafii z przesłaniem ostatniej Drogi Krzyżowej w Coloseum z udziałem cierpiącego Jana Pawła II, wyjazd do Rzymu na kanonizację Jana Pawła II wiernych ziemi kamiennogórskiej oraz Święto Ulicy Jana Pawła II z okazji kanonizacji Jana Pawła II dla mieszkańców Kamiennej Góry. Po skończonej Mszy św. wierni udali się na plac kościelny do przygotowanego stosu drewna na ognisko. Po usłyszeniu bicia dzwonów o godz. 21:37 młodzi gimnazjaliści rozpalili ognisko na cześć Jana Pawła II. Wspomnienia spotkań z Janem Pawłem II, ulubione pieśni Jana Pawła II, modlitwy za miasto Kamienną Górę wypełniały czas modlitewnego spotkania. Spotkanie wzbogacił zespół muzyczny wraz z zespołem śpiewaczym z Przedwojowa. Licznie zgromadzeni wierni na zakończenie spotkania odśpiewali apel Jasnogórski. 

Rekolekcja wielkopostne 2014 dla dorosłych i młodzieży

 

Rekolekcje przeprowadził ks. Krzysztof Żmigrodzki w dniach 30 marca do 2 kwietnia 2014 roku. W kazaniach niedzielnych koncentrował uwagę słuchaczy wokół kwestii  „Ktoś mnie zauważył”  do tekstu perykopy ewangelicznej liturgii słowa o uzdrowieniu niewidomego. Odwołując się do emocji i wyobraźni słuchaczy z tego wydarzenia rekolekcjonista stawiał słuchaczom egzystencjalne pytania wynikające z sytuacji życiowej niewidomego, obojętności wobec niego, lęku jego o przetrwanie, poczucia samotności, niezrozumienia swojego losu, oczekiwania na wybawienie. W dalszej części wywodu  stawia pytanie o tego Kogoś, który położył  błoto na jego oczy i skierował go do sadzawki Siloe, aby obmył swoją twarz.  Rekolekcjonista zwrócił uwagę na paradoks w życiu niewidomego:  Sam widzi, ale nie widzi darczyńcy. Niewidomy zobaczył światło, ale nie jego źródło. Jest ono ukryte przed nim. Musi w sobie rozwiązać paradoks, podobnie jak każdy z nas. Następnie rekolekcjonista zauważa, że teraz widzący niewidomy jest otoczony przez tłum, jest w centrum zainteresowania, by ostatecznie zostać poniżonym. W konkluzji podkreślił, że niewidomy dał możliwość działania Jezusowi, oraz sprowadził problem rekolekcji do tego, by dać możliwość  działania Chrystusowi w nas, dać się poprowadzić Bogu. Kaznodzieja nazwał siebie, że jest „księdzem od narkomanów” ludzi najbardziej odrzuconych przez społeczeństwo. Wśród nich pracuje i współpracuje ze wspólnotą siostry Elwiry z Cenacolo we Włoszech i Polsce. Cieszył się, gdy widział „zmartwychwstanie” podopiecznych i radość rodziców i ich powracających do rodziny.

 

W dniu 31 marca 2014 roku do uczniów ZSZiO Gimnazjum nr 1 i 2 oraz ZSO w Kamiennej Górze ks. Krzysztof  Żmigrodzki skierował przesłanie w nawiązaniu do prośby urzędnika królewskiego z Kafarnaum z dzisiejszej Ewangelii, którego syn chorował wypowiedzianej do Jezusa: «Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko». Odwołując się do doświadczeń pracy z narkomanami przywoływał naturalną prośbę rodziców o ratowanie ich dziecka, bo umiera.
Wskazywał młodym słuchaczom, że narkomania jest skutkiem wewnętrznej pustki, odrzucenia Boga i jego praw a postawienie siebie na miejscu Boga. Jest następstwem grzechu śmiertelnego. Narkomanem staje się wówczas, zanim zacznie się ćpać. Narkotyki zabijają wszystko, dom, rodzinę, szkołę, dziewczynę – podkreślał rekolekcjonista. Ostatni etap kończy się walką o życie, przetrwanie i zażycie. Po omówieniu etapów procesu popadania w uzależnienie, rekolekcjonista wzywał młodzież do refleksji nad wartością swojego życia, do pojęcia działań nad przywróceniem jemu wartości i sensu przez pojednanie się z Bogiem. Bez Niego nie ma rozwiązania dramatu narkomanami. Mszę św. rozpoczynała wspólnotowa modlitwa poprowadzona przez ks. proboszcza, w której młodzież zwracała się do Ojca niebieskiego z prośbą o pogłębienie życia wewnętrznego, przypomniała główne zasady życia moralnego, recytując: dwa przykazania miłości, dziesięć przykazań Bożych, 8 błogosławieństw, aby szlachetnie, godziwie postępować i osiągnąć zbawienie.

 

W dniu 1 kwietnia 2014 roku ojciec rekolekcja rozważał prawdę o sposobie zaradzenia zdradzie i odrzuceniu człowieka i Boga. Aby to osiągnąć ks. Krzysztof nawiązał do treści czytania z Księgi Ezechiela o wodzie wypływającej spod progu i ścian świątyni, wody niosącej życie, podobnie jak wody ewangelicznej Sadzawki Siloe z pięcioma krużgankami z fragmentu Ewangelii Janowej. Przez 38 lat sparaliżowany człowiek czekał na cud uzdrowienia. Wszyscy go wyprzedzali, byli zawsze przed nim i zanurzali się w wodzie przywracającej zdrowie. Nikt mu nie pomógł, tylko Jezus się ulitował i zapytał, czy chce być zdrowym. Po akceptacji i poleceniu Jezusa uzdrowiony bierze swoje łoże i idzie.
Następnie rekolekcjonista poprosił o podejście do ambonki Dominika Gwiżdźa ucznia ZSO w Kamiennej Górze, aby odpowiedział na pytanie, ile ran głównych miał Jezus. W odpowiedzi usłyszał, że pięć: dwie na stopach i rekach oraz na sercu. W dalszej części ukazał związek pięciu ran Jezusa na krzyżu z pięcioma krużgankami Sadzwki Siloe polegającym na  mocy uzdrawiania: W jego ranach jest nasze zdrowie.
Odwołując się do różnych form odrzucenia, braku akceptacji wskazał na fenomen odrodzenia i uzdrowienia swoich zranień, nieuporządkowania, chaosu, zdrady przez uczynienie z tego   wszystkiego  Golgoty dla Jezusa ukrzyżowanego, gdyż w Jego ranach jest nasze zdrowie. W tym kontekście uwypuklił różnicę zdrady Jezusa przez Judasza i Piotra. Judasz sam rozwiązał swój problem zdrady i się powiesił, Piotr zrozumiał miłujące spojrzenie Jezusa i gorzko zapłakał. Rekolekcjonista w dalszej części wywodu wzywał młodzież do zaproszenia Jezusa do miejsc zdrady i zranień, dzięki czemu nastąpi cud uzdrowienia, Zapraszał do przyjęcia łaski uzdrowienia w sakramencie miłosierdzia  Bożego, przystąpienia do spowiedzi świętej, w której Jezus czeka z miłującym spojrzeniem.

 

W trzecim dniu rekolekcji do młodzieży Ks. Krzysztof poruszył temat adoracji, w której Pan Jezus daje rozwiązanie trudnych ludzkich spraw. Rekolekcjonista opisał doświadczenia osób uzależnionych od narkotyków oraz sposoby uzdrowienia. Na przykładzie modlitwy wstawienniczej przed Najświętszym Sakramentem, gdy młodzi narkomani adorowali Pana Jezusa prosząc o pomoc dla swoich kolegów, którzy osiągnęli dno, wzywał młodzież do tego sposobu modlitwy. Adoracja Pana Jezusa - To wspaniałe lekarstwo na trudne sprawy – podkreślał rekolekcjonista. Półgodzinna adoracja Najświętszego Sakramentu dodaje sił w życiu pełnym trudów. W dalszej części budził nadzieję na życie i „zmartwychwstanie tych ,co byli umarli”, dzięki łasce Bożej. Młodzieży życzył pokoju serca i przyjaźni z Jezusem na dalsze dni ich życia. Ks. proboszcz podziękował Panu Bogu za dar rekolekcji, ćwiczeń duchowych, ojcu rekolekcjoniście, dyrektorom szkół, kadrze pedagogicznej za opiekę na uczniami oraz młodzieży za aktywny udział w rekolekcjach, liczne spowiedzi święte, zespołom instrumentalnym i śpiewaczym oraz służbie liturgicznej, księżom spowiednikom i wikariuszom. Młodzież wręczyła kwiaty ks. Krzysztofowi okazując swoją wdzięczność za wpieranie ich w rozwoju życia wewnętrznego.

 

Relacja Gimazjium nr 1 z  Lubawskiej

 

Rekolekcje dla dorosłych

 

Rozwój wiary w życiu duchowym chrzścijanina

Dla dorosłych w czasie homilii na mszy św. ojciec rekolekcjonista rozważał temat wiary, która rodzi się ze słuchania Boga. W tej wizji wiary jako posłuszeństwa Bogu wzywał do jej pogłębiania przez lekturę Pisma Św. i adorację, w których mówi do ludzi Bóg.  Przeszkadza w tym zły duch, który ociąga człowieka od adoracji modlitwy różańcowej.

 

Grzech w życiu człowieka

W trzecim dniu rekolekcji wielkopostnych skierowanych do osób dorosłych rekolekcjonista zwrócił uwagę na zdradę i powrót do spojrzenia Jezusa Na przykładzie zdrady pierwszych rodziców i zdrady Jezusa przez Judasza i Piotra ukazał naturę grzechu i nawrócenia.
Omówił przytoczony fragment księgi Rodzaju o dramacie upadku pierwszych rodziców. Wskazał na etapy tego upadku od dialogu z złym, przekroczenia progu wrażliwości sumienia, akceptacji obietnic, ukrywania się przed Bogiem, odrzuceniu odpowiedzialności za sprawstwo czynu, braku akceptacji siebie. Otworzyły się im oczy – byli nadzy. „Nagi” - to rozdarty, porozrywany,  „diabolos”  – to  ten, który przerzuca winę na drugiego – wyjaśniał rekolekcjonista. Wskazując na wagę i rolę godności w życiu człowieka, wyjaśniał, że jest to dar, o który należy walczyć. W analizie fenomenu zdrady Jezusa przez Judasza i Piotra wykazał, że bez pomocy Jezusa  niemożliwe jest rozwiązanie problemu zdrady, nawrócenia Judasza. Spojrzenie Jezusa i Piotra w chwili zdrady było pełne miłości. Stąd pojawia się opis sakramentu pokuty jako powrotu do spojrzenia Jezusa pełnego miłości.

 

Adoracja Najświętszego Sakramentu

Ostatni dzień rekolekcji dotyczył adoracji jako szczególnego sposobu dialogu Boga z człowiekiem. Ojciec rekolekcjonista zachęcał do tego rodzaju modlitwy, w której Bóg podaje rozwiązanie trudnych spraw. Modlitwa wstawiennicza o uzdrowienie z ludzkich słabości, wyraża solidarność z potrzebującymi jej i  przynosi owoce konkretne rezultaty. Na koniec rozważania życzył słuchaczom, aby mieli oczy, uszy, serce otwarte na działanie Boga. Składając życzenia wielkanocne zachęcał do wierności Jezusowi. Ks. proboszcz podziękował Bogu, rekolekcjoniście, ks. wikariuszom, spowiednikom i wiernym za dar rekolekcji a wiernym za liczny udział i odwagę spowiedzi św i komunię św. 

 

Parafialny Zespół Caritas zebrał w sklepach sieci "Biedronka" w Kamiennej Górze 471,5 kg żywności

 


W dniach 28 i 29 marca 2014 r. ( piątek i sobotę) w godz. 10:00 - 19:00 miała miejsce zbiórka żywności w sieci sklepów "Biedronki" w Kamiennej Górze przez Parafialny Zespół Caritas 
działający przy parafii M.B. Różańcowej w Kamiennej Górze  w ramach akcji charytatywnej pn. „TAK, POMAGAM”.  Do koszów wystawionych w sklepach oznakowanych logo Caritas, kupujący wrzucali żywność łatwą w przechowywaniu i z długą datą ważności. Był tam makaron, cukier, herbata, olej, mąka, konserwy czy dżem, słodycze, itp. Logistyką przedsięwzięcia zajął się ks. Ryszard Dąbrowski. Najpierw skierował pisma do kierownictwa trzech Biedronek w Kamiennej Górze, następnie zgłosił je do Caritas Diecezji Legnickiej, Ta zaopatrzyła Parafialną Caritas w koszulki, smycze, identyfikatory, plakaty i ulotki oraz wymaganą dokumentację sprawozdawczą. W niedzielę  23 marca 2014 roku odbyło się spotkanie członków PZ Caritas na plebani i opracowanie techniki zbiórki, rozstawienia osób oraz ustanowienia odpowiedzialnych, rozwozu i przywozu ludzi oraz pozyskanej żywności. Członkowie ustalili trzygodzinne sekwencje zbiórki w godzinach od 10:00 do 19:00 oraz trzykrotny przywóz żywności i transportu wolontariuszy do sklepów spod plebani. Odpowiedzialnymi za logistykę byli: przy ulicy Wałbrzyskiej Ks. Ryszard Dąbrowski w piątek i Barbara Kokosza w sobotę, przy ulicy Jeleniogórskiej pani Leokadia Rozmysł i Elżbieta Kabała a przy ulicy Broniewskiego pan Andrzej Otwinowski w piątek i sobotę. W akcji wzięła również młodzież gimnazjalna klas II z Gimnazjum nr 1 i 2. Razem  40 wolontariuszy. Dyżury przy ulicy Wałbrzyskiej pełnili - Wanda Kwaśniewska, Grzegorz Wojtkiewicz, Sobiechowska Dorota, Marta Makieła, Anna Gwiżdź, Weronika Trembac, Białek Joanna, Klaudia Skupień, Marcel Wiśniewski, Aniela Pinczer, Ela Klinikow, Alicja Kołodziej; przy ulicy Jeleniogórskiej - Urszula Zawadzka, Nikola Boroń, Anna Cisek, Monika Lach, Dorota Sroka, Natalia Mann, Paulina Dziedzic, Sobiechowska, Cebula, Trembacz, Monika Lach, Dorota Sroka; przy ulicy Broniewskiego - Maria Zgrodna, Iwona Jasińska, Agnieszka Zięba, Damian Kluska, Michał Gwiżdź, Przemysław Oleksy, Ewa Laborda.  Zebrano 471,5 kg żywności, z tego między innymi 132 kg makaronu, 17 kg konserw mięsnych, 4,5 kg słodyczy, 98 kg mąki, 96 kg cukru, 49 kg ryżu, 34 l oleju, 6 kg margaryny, 3 kg herbaty, 15 kg płatki owsiane, 1kg zup w proszku (na podstawie protokołu przeprowadzonej zbiórki). Żywność została rozdana dla 40 rodzin (128 osoób) będących w potrzebie.
Parafialny Zespół Caritas dziękuje Kierownictwu sieci sklepów Biedronka położonych w Kamiennej Górze za współdziałanie w przeprowadzeniu akcji charytatywnej „Tak, Pomagam” oraz wszystkim wolontariuszom i wspierających ich działania a także darczyńcom ziemi kamiennogórskiej i miasta Kamiennej Góry za dar serca.

 

Dzięki zorganizowanej VI Ogólnopolskiej Zbiórkce Żywności „Tak. Pomagam!”  w dnaich 28 i 29 marca 2014 roku wolontariusze zebrali aż 293 tony żywności, która trafiła przed świętami do prawie 55 tysięcy osób z rodzin wielodzietnych, samotnych rodziców, bezdomnych i chorych oraz do placówek prowadzonych przez diecezjalne Caritas.

 

Dotychczas z 5. przeprowadzonych zbiórek żywności zebrano w Polsce ponad
1 083 tony żywności, a paczki trafiły do około 297 tys. osób z rodzin wielodzietnych, samotnych rodziców, bezdomnych i chorych oraz do placówek prowadzonych przez 34 diecezjalne Caritas. Każdorazowo w akcji uczestniczy około 8 tysięcy wolontariuszy PZC i SKC, którzy zbierają żywność w około 1500 sklepach w całej Polsce.

 

Zbiórka na terenie Diecezji Legnickiej 

Szkolne rekolekcje wielkopostne dla uczniów szkół podstawowych.

 

W dniach 17-19 marca odbyły się szkolne rekolekcje wielkopostne dla dzieci ze szkół  z  parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze - Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Specjalnych. Prowadził je ks. Grzegorz Pawlak z Jawora. Spotkania rekolekcyjne odbywały się na terenie szkoły – w sali gimnastycznej, która na ten czas przybrała odpowiedni do okoliczności wystrój; na ścianie umieszczono duży krzyż z bibuły a na nim wymowny wizerunek Pana Jezusa w koronie cierniowej. Obok ustawiono stolik nakryty białym obrusem a na nim Księgę Pisma Świętego.
Prowadzący rekolekcje ks. Grzegorz bardzo szybko nawiązał kontakt z dziećmi; wykorzystując metody aktywizujące i swoje zdolności muzyczno-wokalne oraz umiejętność gry na gitarze nauczył dzieci kilka piosenek i gestów przedstawiających ich treść. Dzieci bardzo chętnie włączały się we wspólne  śpiewanie z pokazywaniem piosenek religijnych… i nie tylko. Zarówno dzieciom jak i nauczycielom bardzo podobały się też piosenki country w wykonaniu Rekolekcjonisty.
Tematem jednej z nauk rekolekcyjnych była droga do świętości. Znane dzieciom z katechezy i mediów przygotowania do zbliżającej się kanonizacji Papieża Jana Pawła II (np. poprzez poznanie niektórych faktów z życia Karola Wojtyły) ułatwiały im zrozumienie czym i dla kogo jest świętość. Innym razem Ks. Grzegorz nawiązał do hasła obecnego roku duszpasterskiego i tłumaczył, co to znaczy wierzyć w Syna Bożego. Pogłębieniu i utrwaleniu poruszanych tematów były „zadania domowe” – zagadki, na które dzieci miały znaleźć odpowiedź razem z rodzicami. W ostatnim dniu rekolekcji spośród prawidłowych odpowiedzi odbywało się losowanie nagród, którymi były płyty z piosenkami religijnymi wykonanymi przez scholkę z parafii św. Brata Alberta w Jaworze, gdzie ks. Grzegorz Pawlak jest proboszczem. Na zakończenie - wręczając bukiet kwiatów - dzieci podziękowały ks. Rekolekcjoniście za radośnie i owocnie spędzony czas, który przygotował je na bardziej uważne zaangażowanie się w przeżywanie czasu Wielkiego Postu i świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa.

Brygida Gucwa 

W twoich ranach jest nasze zdrowie…


Do tego tekstu nawiązywał o. Andrzej Smółka – egzorcysta z Wrocławia w czasie homilii i modlitw wstawienniczych przed Najświętszym Sakramentem. Miało to miejsce w czasie modlitwy do Ducha Św. o uwolnienie i uzdrowienie dnia 26 marca 2014 roku. Eucharystię poprzedziło zawiązanie wspólnoty przez odmawianie tajemnic chwalebnych różańca św. Modlitwę prowadziła pani Leokadia Rozmysł. W czasie homilii o. Andrzej rozważał treści kerygmatu naszej wiary. Przypomniał prawdę o  Kościele, w którym żyje i działa ten sam Jezus z Nazaretu. Należy Mu zawierzyć swoje życie, a nie pseudo zbawicielom (Muna, Stalin, Hitler, itp.). Jezus jest naszym Zbawicielem i lekarstwem w naszych chorobach. Po skończonej Eucharystii nastąpiła adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie.  W jego ranach jest nasze zdrowie: w ranach dłoni, stóp, głowy, serca Jezusa umieszczał ojciec Andrzej nasze choroby, słabości i prosił Jezusa o uzdrowienie. Przed Najświętszym Sakramentem wierni otrzymywali dar modlitwy wstawienniczej w geście włożenia rąk. Wtedy patrzyli Na Jezusa w Najświętszym Sakramencie. U wielu następował upadek, spoczynek w Duchu Świętym. Na zakończenie ok.godz.21:30  ojciec Andrzej Smółka udzielił końcowego błogosławieństwa, wszystkim uczestnikom, parafianom, a szczególnie tym, którzy utracili dar wiary.

W modlitwach uczestniczyło ok. 300 wiernych przybyłych z okolicznych miejscowości Ziemi Kamiennogórskiej. Oprawę muzyczną zapewnił zespół młodzieżowy pod kierunkiem pana Bogdana Niemasika oraz organisty pana Tadeusza.

  

Św. Józef czczony w Przedwojowie

 

W dniu 23 marca 2014 roku o godz. 10:30 w Przedwojowie miała miejsce uroczystość odpustowa ku czci św. Jóżefa Oblubieńca. W uroczystości wzięło udział Arcybractwo Sw. Józefa z Przedwojowa i Kamiennej Góry. Mszy św przewodniczył ks. proboszcz Ryszard Dąbrowski a współkoncelebransem był ks. Piotr Karpiński. Komentarze prowadziła parafianka. Na początku przypomniała cel i znaczenie dzisiejszej uroczystości i zachęciła do czynnego udziału wiernych. Ks. proboszcz powitał zebranych według godności i pełnionych funkcji i podkreślił trwające, widoczne dzieło pracy ks. Prałata Stanisława Książka w Arcybractwie św. Józefa, którego był założycielem i protektorem. W kazaniu ks. Ryszard Dąbrowski nawiązał do siedmiu boleści i radości św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi.
1. Wątpliwości św. Józefa - Przesłanie Anioła Pańskiego
2. Ubóstwo Narodzin Jezusa - Narodziny Zbawiciela
3. Obrzezanie Maleńkiego Jezusa - Najświętsze Imię Jezus
4. Proroctwo Symeona- Skutki Odkupienia
5. Ucieczka do Egiptu- Obalenie idoli Egiptu
6. Powrót z Egiptu- Życie Świętej Rodziny w Nazarecie
7. Zgubienie małego Jezusa- Odnalezienie małego Jezusa w Świątyni

W dalszej części kazania podziękował za ufundowane dary ołtarza nowy ornat i dwie stuły z wizerunkiem św. Józefa i św. Rodziny, komplet naczyń liturgicznych w tym puszka i kielich mszalny z pateną oraz naczynia do chrztu świętego. Te dary korespondowały z nową Ofiarą, Przymierzem Jezusa z Nowym Ludem oraz nawiązywały do Jezusa miłosiernego, z którego boku narodził się Kościół i wypłynęła krew (Eucharystia) i woda (chrzest).

Po homilii główny celebrans pobłogosławił szaty i naczynia liturgiczne prosząc Boga o błogosławieństwo dla fundatorów i ich rodzin. Czytania mszalne i psalmy wykonała służba liturgiczna. Dary ofiarne przynieśli do ołtarza seniorzy należący do Arcybractwa św. Józefa.
Do komunii św.  przystąpiła większa część uczestników zgromadzenia liturgicznego. Na zakończenie mszy św. Ks. proboszcz podziękował organizatorom za przygotowanie oprawy liturgii również panu organiście i złożył życzenia wiernym oraz Arcybractwu z okazji ich święta – składania świadectwa i krzewienia kultu do św. Józefa Opiekuna Kościoła. Po ogłoszeniach wierni odmówili na przemian z kapłanami modlitwy do św. Józefa i prosili o obronę Kościoła w trudnych dla Niego współczesnych czasach. Druga część uroczystości miała miejsce w świetlicy wiejskiej. Zaproszeni goście spożyli posiłek przygotowany staraniem pana Jóżefa Hebdy. W czasie posiłku mili goście otrzymali cukrowe baranki wielkanocne z okazji zbliżających się świąt Paschalnych Wielkiej Nocy oraz obrazki św. Józefa.

  

Kamiennogóscy maturzyści na Jasnej Górze

 

 

21 marca 2014 roku tegoroczni maturzyści udali się do tronu Pani Jasnogórskiej z pielgrzymką do Częstochowy. Pod opieką kszięży katechetów ks. Tomasza Barana oraz Ks. Krzysztofa Karpińskiego oraz innych opiekunów udła się młodzież maturalna czterema autokarami. W jasnogórskim sanktuarium wzięli udział w Eucharystii sprawowanej w intencji pomyślnie zdaneych egzaminów maturalych oraz rozpoznania własnej drogo powołania w śłużbie bożej i społeczeństwie. Po Mszy świętej nasza młodzież na wałach jasnogórskich uczestniczyła w nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Młodzi ludzie mieli okazję zwiedzić muzea rozmieszczone w sanktuarium oraz oglądnąć liczne wystawy. Tegoroczna pielgrzymka była udana również z powodu pieknej pogody.

 

więcej

  

II miejsce naszych Ministrantów w Piłce Nożnej Halowej w kategorii  Gimnazjum

ELIMINACJE REJONU JELENIOGÓRSKO- KAMIENNOGÓRSKIEGO 
DIECEZJALNYCH MISTRZOSTW PIŁKI HALOWEJ SŁUŻBY LITURGICZNEJ .
KARPACZ, 08 MARCA 2014

Mszą świętą w parafialnym kościele pod wezwaniem Nawiedzenia NMP w Karpaczu rozpoczął się dzień zmagań w rejonowych rozgrywkach piłki halowej ministrantów diecezji legnickiej. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Przemysław Durkalec – Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej.

Rejon jeleniogórsko-kamiennogórski zgromadził największą rzeszę ministrantów. Na 8 dekanatów zgłosiło się 20 drużyn reprezentujących 10 parafii. Po Mszy świętej uczestnicy zgromadzili się na sali sportowo - widowiskowej przy Zespole Szkół w Karpaczu. Po powitaniu wszystkich przybyłych na mistrzostwa zostały przekazane informacje dotyczące przebiegu rozgrywek. Ze względy na dużą liczbę drużyn rywalizację poprowadzono systemem pucharowym. Po kilkugodzinnej rywalizacji miejsca na podium osiągnęli:

Kat. Szkoła Podstawowa:
I miejsce - par. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze
II miejsce - par. św. Jadwigi w Gryfowie
III miejsce - par. św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze

Kat. Gimnazjum:
I miejsce - par. św. Jadwigi w Gryfowie
II miejsce - par. Matki Bożej Różańcowej w Kamiennej Górze
III miejsce - par. Wniebowzięcia NMP w Krzeszowie

Kat. Szkoła Ponadgimnazjalna:
I miejsce - par. Nawiedzenia NMP w Karpaczu
II miejsce - par. św. Erazma i Pankracego w Jeleniej Górze
III miejsce - par. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze

Dzięki wielkiej życzliwości wielu osób to przedsięwzięcie mogło przynieść radość uczestnikom. Organizatorzy wyrażają wdzięczność Pani Marii Supeł Dyrektorowi Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Karpaczu, gospodarzom hali sportowo-widowiskowej, pracownikom i uczniom zaangażowanym w przebieg turnieju. Każdy uczestnik mógł posilić się smacznymi wypiekami cukierni Pani Elżbiety Krzysztoszek za co serdecznie dziękujemy.
Podziękowanie za ufundowanie pucharów kierujemy do ks. Mieczysława Bętkowskiego – Dziekana Dekanatu Mysłakowice. Za czuwanie nad przygotowaniem i przebiegiem tych rejonowych rozgrywek serdecznie dziękujemy ks. Pawłowi Adresowi i ks. Piotrowi Żemojdzie

Opiekunem grupy był Ks. Krzysztof Paszkiewicz

 

 zdjęcia z rozgrywek do zobaczenia tutaj: 
http://www.ministrant.diecezja.legnica.pl/aktualnosci/2014_mar_08_rejon_karpacz/album/index.html

  

Udział uczniów ZSO w Kamiennej Górze w Olimpadzie Teologicznej

 

„Męczennicy XX wieku - świadkowie wiary" – pod takim hasłem odbył się tegoroczny etap diecezjalny XXIV Olimpiady Teologii Katolickiej. Zmagania konkursowe odbyły się w piątek 7 marca w Centrum Spotkań im. Jana Pawła II w Legnicy. Wzięło w nich udział 62 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej diecezji legnickiej. Były to osoby, które w etapie szkolnym tej olimpiady zdobyły najwięcej punktów.
Po sprawdzeniu prac, komisja złożona z nauczycieli i katechetów wyłoniła laureatów, którzy najlepiej odpowiedzieli na zadane pytania. I tak w finale ogólnopolskim, który odbędzie się w dniach 24-26 kwietnia 2014 r. w Bydgoszczy, Diecezję legnicką będą reprezentowały: Katarzyna DUL (uczennica klasy II "c" V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Heweliusza w Legnicy - katecheta: o. mgr Roman Janusz OFMConv.); Angelika STRZELBICKA(uczennica klasy II "f" Zespołu Szkół Ekonomicznych w Legnicy - katecheta: p. mgr Agata Cwynar) i Anna SZYDŁOWSKA (uczennica klasy II "a" II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K. Norwida w Jeleniej Górze - katecheta: p. dr Magdalena Jaroszewicz).

Laureatom gratulujemy!

Naszą parafię reprezentowały uczennice ZSO: Paulina Dziedzic (uczennica klasy trzeciej Liceum) i Gabriela Klimczak (uczennica klasy pierwszej Liceum). Opiekun uczennic był ksiądz Krzysztof Paszkiewicz. 

 


Zdjęcia z eliminacji można zobaczyć tu: http://www.diecezja.legnica.pl/wydarzenia/relacja/491 

 

Z cyklu przygotowań do Obchodów kanonizacji Papieża Jana Pawła II w Kamiennej Górze

 

Ulica Papieża Jana Pawła II

 

Dla upamiętnienia przyjazdu Ojca Świętego do Legnicy i z okazji jubileuszu 50 – lecia kapłaństwa naszego Wielkiego Rodaka, w Kamiennej Górze dokonano zmiany nazwy ulicy z gen. Karola Świerczewskiego na ul. Papieża Jana Pawła II. Nie była to spontaniczna decyzja Rady Miasta; problem zmiany nazwy ulicy został poruszony na posiedzeniu Zarządu tejże Rady niedługo po wyborach w 1994 roku. Zaproponowano zmianę nazw ulic, a w odniesieniu do ulicy Świerczewskiego zamierzano powrócić do dawnej nazwy sprzed 1945 roku, tzn. do ul. Kolejowej. Wówczas padła też sugestia nazwania tej głównej ulicy miasta imieniem Jana Pawła II, co wywołało oburzenie części Zarządu. Sprawa ucichła do jesieni 1996 roku, kiedy to Miejski Komitet „Solidarności” wniósł do Rady Miasta oficjalne pismo wnioskujące o zmianę nazwy wymienionej ulicy na ulicę Jana Pawła II. Wniosek został poddany społecznej konsultacji. Ksiądz Dziekan Stanisław Książek wezwał wiernych do poparcia inicjatywy „Solidarności”. Zbieraniem podpisów zajęło się Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Do tego działania włączyli się też pozostali proboszczowie parafii w mieście: ks. Edward Bigos oraz ks. Aleksander Siemiński. W ten sposób zebrano ok. 2 tysięcy podpisów.

 

Pod koniec stycznia 1997 roku Rada Miasta podjęła uchwałę o zmianie nazwy ulicy Świerczewskiego na ulicę Papieża Jana Pawła II, choć decyzja Rady nie była jednogłośna. W decydującym, otwartym posiedzeniu Rady Miasta wzięła udział grupa mieszkańców Kamiennej Góry. Byli to przedstawiciele „Solidarności”, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich i katechetów, którym ta sprawa mocno leżała na sercu. Wynik głosowania przyjęli oklaskami.
 Po wejściu uchwały w życie, 6 lutego 1997 r. do Rady Miasta wpłynął protest, zredagowany w duchu dawnego reżimu. Podpisało go około 80 osób, twierdząc, że „zmiana nazwy ulicy jest nieuzasadniona i niepotrzebna”. Swoje stanowisko uzasadnili następująco:    „Gen. Karol Świerczewski – bohater wojny domowej 1936 – 1938 w Hiszpanii, współtwórca – organizator Wojska Polskiego w Rosji podczas II wojny światowej. Wybitny dowódca wojskowy. W 1947 roku został podstępnie zgładzony jako osoba niewygodna dla tworzącego się nowego ładu politycznego w powojennej Polsce. Fakty potwierdzone przez najnowsze badania historyczne! Jak również uważamy, iż wybrana przez nas Rada Miasta powinna się zajmować głownie sprawami dla nas i dla naszego miasta najbardziej istotnymi i przynoszącymi pożytek. Te sprawy m. in. to: walka z bałaganem i ogólną brzydotą naszego miasta, katastrofalny stan nawierzchni naszych ulic itp. Zajmowanie się sprawami takimi jak powyżej, nieistotnymi i nie przynoszącymi naszemu miastu korzyści a wręcz narażającymi jego mieszkańców i miasto na koszty, uważamy za niepotrzebne”. Niektóre instytucje wyliczyły straty, jakie poniosą przy zmianie nazwy ulicy m. in. poprzez konieczność zmiany pieczątek, zmiany wpisów do ksiąg wieczystych, zmianie informacji w katalogach i informatorach oraz gadżetach reklamowych (długopisy, kalendarze itp.). Prowadzona akcja protestacyjna – wg wnoszących go - „nie miała na celu przelicytowania ilościowego podpisów zebranych w tut. kościołach. Miała jedynie uzmysłowić Radzie Miasta, że podjęta przez nią decyzja jest, delikatnie mówiąc, niewłaściwa. Podczas zbierania podpisów spotkano się ,niestety, z bardzo niepochlebnymi opiniami pod waszym adresem, a w wielu przypadkach również groźbami, iż zostaniecie podani do sądu o pokrycie kosztów wynikłych z tej przyczyny. W wielu przypadkach, jeżeli chodzi o osoby indywidualne, to ich dezaprobata była uzasadniona tym, iż obraźliwym jest nazywanie tak zaniedbanej i paskudnej ulicy imieniem tak wielkiego naszego rodaka, Papieża Jana Pawła II”.

 

Minęło kilka lat; po zmianie nazwy ulicy zmienił się też jej wygląd: naprawiono nawierzchnię, wykonano nowe chodniki, odnowiono elewacje starych kamienic i pobudowano kilka nowych domów. Wydaje się, że mieszkańcy miasta są dumni z tej ulicy. Dla uczczenia naszego Wielkiego Polaka przy tej ulicy powstał obelisk – tablica pamiątkowa ku czci Jana Pawła II. W rocznicę Jego wyboru czy powrotu do Domu Ojca wzdłuż ulicy pali się mnóstwo zniczy a przy obelisku przez cały rok składane są kwiaty i spotykają się mieszkańcy miasta.

Brygida Gucwa

więcej w zakłądce  Święto Ulicy Papieża Jana Pawła II